Contact us

Call center information:

  • Company: AN NHAT TRADING SERVICE CO., LTD
  • Calling Center: 028 39300555
  • Address256 NGUYEN THI MINH KHAI STR,. WARD 6, DIST. 3, HCM CITY, VIETNAM
  • Email: Philips.ITACC.vn@annhat.com.vn
  • Opening hour: 08:30 - 17:30 (T2 - T7)

Partner:

City Ho Chi Minh Binh Duong Bien Hoa
Shop Name PHONG VU TRADING SERVICE CORPORATION  THIEN Y TRADING TECHNOLOGY SERVICE  CO MAI PHUONG COMPUTER 
Address 264 A,B,C Nguyen Thi Minh Khai St, wards 6, district 3 5 Nguyen An Ninh St, Di An, Binh Duong Province 105-107 Phạm Văn Thuận, Tan Tien wards, Bien Hoa City
Phone No. 18006865  0274 3736563 0251 3917999

 

google map annhat.vn

 

 

 

 


Đây là bài viết chỉ dành cho Game Thủ: Hãy "xác nhận" rằng bạn là Gamer Esport